czwartek, 8 grudnia 2016

Regulamin uczestnictwa w zajęciach, kontrakt współpracy rodzica z logopedą

  1. Czas trwania zająć logopedycznych jest dostosowany do potrzeb oraz 
indywidualnych możliwości dziecka.

2. Spotkanie trwa od 20 do maksymalnie 40 minut w zależności
od liczby dzieci na zajęciach.


3. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe
(tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, chorób zakaźnych, itp.)

4. Rodzice są zobowiązani do regularnego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy.

5. Dziecko jest zobowiązane do przynoszenia zeszytu na każde zajęcia.


6. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności
i systematyczności ćwiczeń, aż do całkowitego opanowania materiału programowego niezbędnego do korekty rozpoznanej wady wymowy.

7. Nieusprawiedliwione nieobecności dziecka oraz niestosowanie się
 
do zaleceń logopedy powoduje przekazaniem informacji dla 

wychowawcy klasy.

WSPÓŁPRACA RODZICA Z LOGOPEDĄ


Wyrażając zgodę na terapię logopedyczną dziecka w naszej szkole:

1. Rodzic jest pozytywnie nastawiony do pracy, która czeka go
w związku z trudnościami dziecka
.
2. Rodzic ma systematyczny kontakt z logopedą.
 
3. Rodzic wyposaża swoje dziecko w zeszyt do terapii mowy.

4. Rodzic z dzieckiem dopilnowują harmonogramu zajęć 

logopedycznych.
5. Rodzic systematycznie powtarza z dzieckiem zabawy
 
i ćwiczenia logopedyczne wklejone lub zapisane w zeszycie, 

traktując je jako przygotowanie do kolejnych etapów pracy 

dziecka.
6. Rodzic ćwiczy w domu tak często, jak to możliwe w atmosferze 

spokoju i pogodnego nastroju np. 10-20 minut dziennie.
7. Rodzic jest otwarty na dialog z logopedą.
8. Rodzic informuje logopedę o nieobecnościach dziecka  

na zajęciach.

9. Rodzic w każdej chwili może zwrócić się z prośbą o pomoc
 
i wyjaśnienie wątpliwości.
10. Rodzic po zajęciach logopedycznych może zasięgać informacji
o bieżących postępach dziecka.

czwartek, 23 czerwca 2016

Klasowe zabawy logopedyczne

FESTYN DWÓJK I- stanowisko logopedy

5 czerwca 2016r. odbył się festyn szkolny zorganizowany przez Radę Rodziców .
Do współpracy z logopedą zaproszono nauczycieli .Podczas zajęć arteterapii dzieci przygotowywały maski i inne akcesoria, aby inne dzieci mogły się dobrze bawić 

Dzieci bawiły się na stanowiskach z wodą,
 ćwiczyły wdechy i wydechy z różnej wielkości rurkami , 
próbowały niecodziennych sposobów spożywania pokarmów.
Bawiły się na scenie z logopedą. 
Klasy starsze rywalizowały w konkursie piosenki.
 Na koniec o naszej szkole zaśpiewali nauczyciele.