wtorek, 8 września 2015

Na czym polega terapia logopedyczna ?


 Na podstawie wstępnej diagnozy logopedycznej wymowy  dziecka oraz aktualnego stanu narządów artykulacyjnych
 ustala się indywidualny program pracy 
korygującej problem artykułowania wypowiedzi ustnych. Jednym z najważniejszych akcesoriów logopedycznych jest lustro. 
Najlepiej, aby widać w nim było twarz dziecka i logopedy.


Na zajęciach obowiązuje indywidualizacja oraz dostosowanie metod
 i form pracy rehabilitacyjnej do aktualnych potrzeb.


            Każde zajęcie u małych dzieci przebiega w formie zabawy.

Gdy nieprawidłowa wymowa utrzymuje się nadal
 w klasie drugiej, trzeciej i dalej 
wówczas włącza się  jeszcze ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.


Uwaga !!!
Mowa u prawie wszystkich dzieci rozwija się podobnie.


Dziecko słucha - rozumuje - naśladuje.


poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Przyczyny wad wymowy

  INFORMACJE DLA RODZICÓW

 
                                     RODZICU ZROZUM WŁASNE  DZIECKO                UWAGA !!!


          
             PAMIĘTAJMY ŻE :


Kiedy do logopedy ?

                                                           
Rodzicu! 
 
Warto udać się z dzieckiem do logopedy, gdy:
Twoje dziecko ukończyło 1 r.ż
 • a nie gaworzyło, czyli nie wydawało prostych sylab na przykład bababa, mamama,
 • nadal oddycha stale przez usta,
 • nadmiernie ślini się,
 • ma trudności z żuciem i połykaniem pokarmów, krztusi się.

Twoje dziecko w okresie 1-2 r.ż.

 • nie potrafi dmuchać,
 • nie reaguje na zadawane pytania na przykład „Gdzie jest lala?”, „Gdzie jest mama?
 • nie wykonuje prostych poleceń na przykład „Daj misia”, „Pokaż gdzie masz oko?”
 • porozumiewa się z otoczeniem za pomocą gestu i mimiki.

Twoje dziecko w okresie między 3-4 r.ż.

 • porozumiewa się tylko za pomocą pojedynczych słów,
 • mowa jest niezrozumiała dla otoczenia,
 • nie mówi głosek: „l, k, g, f, w, ś, ź, ć, dź”,
 • wsuwa język miedzy zęby w trakcie oglądania na przykład bajek albo w czasie rozmowy z Wami.

Twoje dziecko w okresie między 5-6 r.ż

 • głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi na przykład zamiast „buty” mówi „puty”.
 • nie buduje wypowiedzi wielozdaniowej,
 • nie wymawia głosek „sz, ż, cz, dż”, czyli sepleni,
 • nie wymawia głoski „r” albo zastępuje ją głoską „l” lub „j”,
 • powtarza głoski (s-samolot),sylaby (bu-bu-buty),całe słowa, sprawiając wrażenie zacinania się.

Witam w szkole :)


 1 września 2015r. rozpoczynamy 
w Publicznej  Szkole  Podstawowej nr 2  
w Świebodzinie kolejny rok nauki i pracy.


 Jako logopeda witam serdecznie
 wszystkich uczniów,
 a szczególnie tych najmłodszych z klas 1.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych 
do mojego gabinetu, 
który znajduje się w budynku B naszej szkoły, 
na parterze obok stołówki.Od 2 września 2015r.

w trakcie zajęć szkolnych

przeprowadzane będą

we wszystkich klasach pierwszych

przesiewowe badania logopedyczne.