poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Przyczyny wad wymowy

  INFORMACJE DLA RODZICÓW

 
                                     RODZICU ZROZUM WŁASNE  DZIECKO                UWAGA !!!


          
             PAMIĘTAJMY ŻE :


Kiedy do logopedy ?

                                                           
Rodzicu! 
 
Warto udać się z dzieckiem do logopedy, gdy:
Twoje dziecko ukończyło 1 r.ż
  • a nie gaworzyło, czyli nie wydawało prostych sylab na przykład bababa, mamama,
  • nadal oddycha stale przez usta,
  • nadmiernie ślini się,
  • ma trudności z żuciem i połykaniem pokarmów, krztusi się.

Twoje dziecko w okresie 1-2 r.ż.

  • nie potrafi dmuchać,
  • nie reaguje na zadawane pytania na przykład „Gdzie jest lala?”, „Gdzie jest mama?
  • nie wykonuje prostych poleceń na przykład „Daj misia”, „Pokaż gdzie masz oko?”
  • porozumiewa się z otoczeniem za pomocą gestu i mimiki.

Twoje dziecko w okresie między 3-4 r.ż.

  • porozumiewa się tylko za pomocą pojedynczych słów,
  • mowa jest niezrozumiała dla otoczenia,
  • nie mówi głosek: „l, k, g, f, w, ś, ź, ć, dź”,
  • wsuwa język miedzy zęby w trakcie oglądania na przykład bajek albo w czasie rozmowy z Wami.

Twoje dziecko w okresie między 5-6 r.ż

  • głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi na przykład zamiast „buty” mówi „puty”.
  • nie buduje wypowiedzi wielozdaniowej,
  • nie wymawia głosek „sz, ż, cz, dż”, czyli sepleni,
  • nie wymawia głoski „r” albo zastępuje ją głoską „l” lub „j”,
  • powtarza głoski (s-samolot),sylaby (bu-bu-buty),całe słowa, sprawiając wrażenie zacinania się.

Witam w szkole :)


 1 września 2015r. rozpoczynamy 
w Publicznej  Szkole  Podstawowej nr 2  
w Świebodzinie kolejny rok nauki i pracy.


 Jako logopeda witam serdecznie
 wszystkich uczniów,
 a szczególnie tych najmłodszych z klas 1.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych 
do mojego gabinetu, 
który znajduje się w budynku B naszej szkoły, 
na parterze obok stołówki.Od 2 września 2015r.

w trakcie zajęć szkolnych

przeprowadzane będą

we wszystkich klasach pierwszych

przesiewowe badania logopedyczne.