wtorek, 8 września 2015

Na czym polega terapia logopedyczna ?


 Na podstawie wstępnej diagnozy logopedycznej wymowy  dziecka oraz aktualnego stanu narządów artykulacyjnych
 ustala się indywidualny program pracy 
korygującej problem artykułowania wypowiedzi ustnych. Jednym z najważniejszych akcesoriów logopedycznych jest lustro. 
Najlepiej, aby widać w nim było twarz dziecka i logopedy.


Na zajęciach obowiązuje indywidualizacja oraz dostosowanie metod
 i form pracy rehabilitacyjnej do aktualnych potrzeb.


            Każde zajęcie u małych dzieci przebiega w formie zabawy.

Gdy nieprawidłowa wymowa utrzymuje się nadal
 w klasie drugiej, trzeciej i dalej 
wówczas włącza się  jeszcze ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.


Uwaga !!!
Mowa u prawie wszystkich dzieci rozwija się podobnie.


Dziecko słucha - rozumuje - naśladuje.